[RMS] Aiku

Total Score: 65556

Average lifespan per spawn: 1min 24.69sec
Total rounds: 226 - 135 | 0 | 91
Faction win rates (set wins)šŸ›”
aserai

89.47%
17 / 2

battania

80.00%
8 / 2

empire

28.57%
2 / 5

khuzait

45.45%
5 / 6

sturgia

42.86%
3 / 4

vlandia

57.14%
4 / 3

Kills šŸ’¢
šŸ”Ŗ Melee kills:553
šŸ¹ Ranged kills:1
šŸ„ Throwing kills:6
šŸ“ Mounted melee kills:0
šŸ“ Mounted ranged kills:0
šŸ“ Mounted throwing kills:0
ā›‘ Assists:313
Avg. assists per round:1.38
Total kills:560
Avg. kills per round:2.48
Deaths ā˜ 
šŸ”Ŗ Deaths by melee:224
šŸ¹ Deaths by bow/crossbow:33
šŸ„ Deaths by throwing:7
šŸ“ Deaths by mounted melee:75
šŸ“ Deaths by mounted ranged:6
šŸ“ Deaths by mounted throwing:0
šŸš Suicides:0
Total deaths (without tk):345
Total deaths (including tk):349
Damage šŸ©ø
šŸ”Ŗ Melee damage:49040
šŸ¹ Ranged damage:681
šŸ„ Throwing damage:704
šŸ“ Mounted melee damage:47
šŸ“ Mounted ranged damage:26
šŸ“ Mounted throwing damage:0
šŸ‡ Damage to (enemy) horses:15582
Total damage:50498
Avg. melee damage per round:217.20
Avg. ranged damage per round:6.24
Avg. damage per round:223.44
Ranged accuracy šŸŽÆ
šŸ¹ Shots (arrows/bolts):109
šŸ¹ Hits (arrows/bolts):16
šŸ¹ Shield hits (arrows/bolts):37
šŸ¹ Headshots (arrows/bolts):1
šŸ„ Thrown missiles:79
šŸ„ Hit throwings:21
šŸ„ Shield hits (throwing):16
šŸ„ HS throwing:1
A/B HR:22.22 %HS rate:6.25 %
T HR:33.33 %HS rate:4.76 %
Note: Hit shields will be negated with shot missiles / thrown missiles, so they do not affect your hitrate.
Special stats šŸ“Š
šŸ‘¢ Hit kicks:2
šŸ„Š Onehit an enemy:4
ā˜  Got onehit:11
šŸ¤ŗ Chainattack kills:4
šŸŽ Horse bump kills:0
šŸ Couched enemies:0
ā›° Shot someone off a ledge:0
ā›° Threw someone off a ledge:0
ā›° Kicked someone off a ledge:0
ā›° Hit someone off a ledge:0
Friendly fire delivered šŸ¤­
šŸ”Ŗ Melee damage:634
šŸ¹ Ranged damage:0
šŸ„ Throwing damage:0
šŸ”Ŗ Mounted melee damage:0
šŸ¹ Mounted ranged damage:0
šŸ„ Mounted throwing damage:0
šŸ‡ Total horse damage:354
Total teamdamage:634
Avg. melee teamdamage per round:2.81
Avg. ranged teamdamage per round:0.00
Avg. teamdamage per round:2.81

šŸ”Ŗ Melee teamkills:4
šŸ¹ Ranged teamkills:0
šŸ„ Throwing teamkills:0
šŸ”Ŗ Mounted melee teamkills:0
šŸ¹ Mounted ranged teamkills:0
šŸ„ Mounted throwing teamkills:0
Total teamkills:4
Friendly fire received šŸ¤¬
šŸ”Ŗ Melee damage:981
šŸ¹ Ranged damage:404
šŸ„ Throwing damage:0
šŸ”Ŗ Mounted melee damage:728
šŸ¹ Mounted ranged damage:44
šŸ„ Mounted throwing damage:16
šŸ‡ Total horse teamdamage:354
Total teamdamage received:2173

šŸ”Ŗ Deaths by melee:1
šŸ¹ Deaths by bow/crossbow:1
šŸ„ Deaths by throwing:0
šŸ”Ŗ Deaths by mounted melee::2
šŸ¹ Deaths by mounted ranged::0
šŸ„ Deaths by mounted throwing::0
Total deaths by teammates:4

Matchhistory

#Faction 1Faction 2Team 1Team 2Date

#2943

Aserai aseraiBattania battania

Team [VW] ZEYDEN ē‹¼ (1)

Team [LA] Lav1Las (6)

27.10.2023, 20:02

#2915

Sturgia sturgiaAserai aserai

Team [SGM] chupapi (chupapi wants uppies) (6)

Team [DR] Paex (2)

26.10.2023, 20:44

#2903

Aserai aseraiEmpire empire

Team Jaximus Fate (5)

Team [VoV] Bury Zenek (3)

25.10.2023, 18:00

#2898

Empire empireAserai aserai

Team [IE] Aela (2)

Team [BT] hireling (6)

24.10.2023, 19:08

#2805

Khuzait khuzaitEmpire empire

Team [SGM] Chuckster (2)

Team [VoV] G H X S T (6)

18.10.2023, 19:41

#2720

Battania battaniaKhuzait khuzait

Team [VoV] G H X S T (6)

Team [LGRY] Nightingale (0)

14.10.2023, 21:14

#2691

Khuzait khuzaitBattania battania

Team [IPL]Haldir (1)

Team [HINQ] Primus (6)

13.10.2023, 20:45

#2654

Aserai aseraiKhuzait khuzait

Team [KHG] the rAt (3)

Team [VW] Siberia (6)

11.10.2023, 19:47

#2653

Empire empireAserai aserai

Team [VoV] G H X S T (3)

Team [RQ] M B K KAR98 (3)

11.10.2023, 19:14

#2645

Aserai aseraiEmpire empire

Team Mean Outlaw (5)

Team [DR] OneClips (4)

11.10.2023, 01:17

#2644

Khuzait khuzaitBattania battania

Team [IE] Popo (6)

Team [IE] BONK (0)

11.10.2023, 00:42

#2642

Empire empireAserai aserai

Team marauder (5)

Team [DR] Firunien (0)

11.10.2023, 00:19

#2600

Battania battaniaAserai aserai

Team [VW] Rus_Politeh (3)

Team [IE] [DM] [VW] [Eque] bard Iscariot (6)

8.10.2023, 17:22

#2559

Sturgia sturgiaVlandia vlandia

Team [RMS] Aiku (6)

Team [DM] troechka (0)

6.10.2023, 21:08

#2558

Sturgia sturgiaVlandia vlandia

Team [RĪ—] [RMG] Black KKK Member (0)

Team [DoF] clitocybe amoenolens (6)

6.10.2023, 20:43

#2557

Empire empireKhuzait khuzait

Team [HINQ] zorkeN LIONHEART (6)

Team [VoV] G H X S T (2)

6.10.2023, 20:16

#2551

Khuzait khuzaitSturgia sturgia

Team [TCV] Runcop (6)

Team [DR] Paex (0)

5.10.2023, 19:55

#2550

Sturgia sturgiaVlandia vlandia

Team [DR] Lars (6)

Team [VW] dgsegse (2)

5.10.2023, 19:24

#2549

Empire empireVlandia vlandia

Team [IE] ā™„ (4)

Team [DR] ritter (3)

5.10.2023, 18:42

#2526

Aserai aseraiBattania battania

Team [HINQ] Matim (6)

Team [Eque] Camm15elbe (3)

4.10.2023, 19:17

#2500

Aserai aseraiKhuzait khuzait

Team [STIX] TheGioMan (6)

Team [RƘ] Dark (3)

3.10.2023, 21:56

#2486

Khuzait khuzaitAserai aserai

Team [VW] Authari (0)

Team BD (6)

3.10.2023, 21:03

#2477

Aserai aseraiSturgia sturgia

Team [IE] Popo (2)

Team [DM] Beast the Final Boss (6)

3.10.2023, 01:33

#2476

Khuzait khuzaitAserai aserai

Team [IE] Popo (4)

Team [RMS] Aiku (3)

3.10.2023, 01:00

#2475

Aserai aseraiBattania battania

Team [VoV] G H X S T (6)

Team [DoF] Launi (1)

3.10.2023, 00:28

#2473

Vlandia vlandiaAserai aserai

Team [VW] cleqfy (2)

Team [RMS] Aiku (6)

2.10.2023, 23:24

#2466

Battania battaniaVlandia vlandia

Team [BT] PLAST (0)

Team Ondine la Badine (6)

2.10.2023, 20:42

#2463

Aserai aseraiBattania battania

Team [DR] OneClips (6)

Team [VW] cleqfy (2)

2.10.2023, 19:36

#2454

Khuzait khuzaitAserai aserai

Team [DR] OneClips (4)

Team [IE] [DM] [VW] [Eque] bard Iscariot (4)

2.10.2023, 02:57

#2452

Sturgia sturgiaBattania battania

Team Alsandair (0)

Team [DR] OneClips (6)

2.10.2023, 02:01

#2450

Aserai aseraiVlandia vlandia

Team [DR] OneClips (6)

Team [IE] [DM] [VW] [Eque] bard Iscariot (1)

2.10.2023, 01:37